Изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза

Изменение на Наредбата за  условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково

Прочети.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.