Обява МИГ

images/2017/03/lg.jpg

О Б Я В А 

Във връзка с реализация  на дейностите по договор РД № 50-109/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., изпълняван от  Община Чавдар,  в партньорство с Общините  Златица, Мирково и Челопеч, фирма „Декра – 66“ ЕООД и Сдружение „За един по-добър живот“ Ви уведомяваме, че ще бъдат проведени следните дейности: 

  • Еднодневно обучение за местни лидери  на 03.04.2017 г. от 10.30 часа в с. Челопеч, заседателна зала на община Челопеч 
  • Eднодневно обучение за екипа на МИГ /членовете на УС на МИГ- Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч/ на 04.04.2017 г.  от 10.30 часа в с. Челопеч, заседателна зала на община Челопеч

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.