Обява до заинтересованите лица

Съобщение за инвестиционно предложение - Реконструкция на животновъдна сграда тип: К-200

Прочети съобщението

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.