СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “АлександърСтамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК

 

ОТНОСНО: Започване на производство за приемане на решение на ОбС Мирково за актуализация на бюджета на Община Мирково за 2017 год.

 

  • На основание чл. 66 от АПК се уведомят ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че на 15.09.2017 год. С Докладна записка с Вх. № ОбС -01-35 от 14.09.2017 год. е започнало административно производство за приемане на решение на ОбС Мирково за актуализация на бюджета на Община Мирково за 2017 год.
  • По реда на чл. 68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт.
  • На основание чл. 69 от АПК заинтересованите лица в производството по издаване на акта могат да участват в него чрез депозирани писмени предложения и възражения в деловодството на общината, в рамките на един месец, считано от датата на тази обява.
  • На основание чл. 74 и във връзка с чл. 34 от АПК заинтересованите лица имат право да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка.

    Решението на ОбС Мирково за актуализация на бюджета на Община Мирково за 2017 год. ще бъде прието след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят предложенията и възраженията на заинтересованите граждани и техните организации и ще бъде съобщена по реда, по който е направено уведомяването по чл. 66 от АПК. Ако в производството са участвали чрез предложения, възражения или по друг начин отделни заинтересовани лица или организации, на тях ще им се изпрати отделно съобщение за издаването на акта.

 

           

Павел Данкин

Председател на ОбС Мирково

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.