Покана за заседание на ОбС Мирково на 28.12.2017 година

Публикувано на 18.12.2017 г.

ПОКАНА

На 28.12.2017 г. /четвъртък/ от 13:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 26-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

Прочети поканата.

Докладна №1

Докладна №2

Докладна №3

Докладна №4

Докладна №5

Докладна №6

Докладна №7

Докладна №8

Докладна №9

Докладна №10

Докладна №11

Докладна №12

Докладна №13

Докладна №14

Докладна №15

Докладна №16

Докладна №17

Докладна №18

Докладна №19

Докладна №20

Докладна №21

 

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.