Заповед изменение на ПУП

Заповед № 105/ 26.03.2018 год. на Кмета на община Мирково за допускане изменение на ПУП за ПИ 07051.402.9 по КККР на с.Буново

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.