Заповед № 124/ 18.04.2018 год.

Заповед № 124/ 18.04.2018 год. на Кмета на община Мирково за откриване на публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се на третия етаж на здравната служба, находяща се в УПИ VІІІІ Здравен дом, кв.55 по плана на с.Мирково.
 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.