Уведомление за инвестиционно намерение и обява А1

Уведомление за инвестиционно намерение и обява на "А1 България"  ЕАД за монтиране на базова станция SFO0354.A000 в ПИ с идентификатор 48324.130.11 по КК на с.Мирково.

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.