Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3

Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за приемане на Наредба за организацията на движението на територията на община Мирково

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.