Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина 12.09.2018

Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина.

Заповед №218 от 11.09.2018 г.

Документация

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.