Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад - 18.09.2018

Заповед №224 от 17.09.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1819, Подотдел:169 "г.".

Заповед №224

Документация

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.