Обявление конкурс архитект

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА МИРКОВО с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ № 35, тел.07182/ 2286, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и Заповед № 231 / 26.09.2018 г. на Кмета на Община Мирково

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Главен архитект” в Общинска администрация Мирково

Обявление

Заявление за участие

Автобиография

Декларация

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.