Заповед 267

Oпределяне границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и вида на предоставяните услуги по чл.62 от ЗМДТ

Заповед 267

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.