Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад

Заповед № 269/ 23.10.2018г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад в Обект № 1823 - 1 подотдел: 134 "г-1"
 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.