Заповед № 294 изготвяне на ПУП

Заповед № 294/ 08.11.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП - изменение на план за улична регулация с. Бенковски с о.т. 86а-86б-86в-86г с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ VI-105, кв. 20  с. Бенковски, община Мирково.

Заповед № 294

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.