Заповед 310 от 23.11.2018

Заповед № 310/ 23.11.2018 год. на Кмета на община Мирково за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, общинска собственост, представляващ 1 бр. павилион, находящ се в ПИ с идентификатор 48324.200.545 по КККР на с. Мирково.

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.