Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1902

Заповед №23 от 28.01.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1902, Подотдел: 132 "н".

Заповед №23 от 28.01.2019 г.

Документация

Заповед № 37/12.02.2019 - класиране

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.