Заповед № 18/ 22.01.2019г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП

Заповед № 18/ 22.01.2019г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 07051.402.9 /УПИ VII-9, кв. 3/ по КККР на с. Буново

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.