Заповед изменение на ПУП 07051.402.482

Заповед № 103/ 22.04.2019г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 07051.402.482 по КККР на с. Буново.

Заповед №103/22.04.2019

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.