Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1907

Публикувано на 12.07.2019

Заповед №184 от 12.07.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1907.

Заповед №184 от 12.07.2019 г.

Документация 

Заповед 190/30.07.2019 - класиране публикувана на 31.07.2019

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.