Заповед № 181/ 11.07.2019 год. за провеждане на публичен търг

Заповед № 181/ 11.07.2019 год. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, "Дискотека", находящ се в приземния етаж на административната сграда на кметство Буново

Заповед № 181/ 11.07.2019

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.