Обявление № АБУ 11/ 15.08.2019г. за изработен ПУП

Обявление № АБУ 11/ 15.08.2019г. за изработен ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 67636.66.678/ УПИ I- 594, 596 , кв. 63/ и ПИ с идентификатор 67636.66.677 /УПИ  I - 594, 596 , кв. 63/ и ПИ с идентификатор 67636.66.676 /УПИ  I - 594, 596 , кв. 63/ в землището на с. Смолско

Обявление № АБУ 11/15.08.2019г. 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.