Заповед № 309/12.11.2019г. и документация за участие в открит конкурс

Заповед № 309/12.11.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1918, подотдел: 135 "о".

Заповед № 309/12.11.2019г

Документация

Заповед №326 - класиране публикувано на 27.11.2019

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.