Заповед № 320/19.11.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива но дървесина до временен склад

Заповед № 320/19.11.2019г. и Документация  за участие в открит конкурс за възлагане на добива но дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1919, подотдел 136 "а".

Заповед № 320/19.11.2019г.

Документация

Заповед № 333/05.12.2019 г. - класиране

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.