УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с приемане и утвърждаване на Проекта на План-сметка

УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с приемане и утвърждаване на Проекта на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2020 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково

УВЕДОМЛЕНИЕ

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.