Разрешение №1/ 21.08.2019г. за продължаване срока

Разрешение № 1 / 21.08.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително №1/ 14.07.2014г. за водовземане от повърхностен воден обект издаден от Кмета на община Мирково - с. Мирково. Съобщение за публично обявяване за продължаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект Изх. №УТ-94-00-2/ 06.08.019г. 

Разрешение №1/21.08.2019г

Съобщение №УТ-94-00-2/06.08.019г. 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.