Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение

Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, предварително третиране и временно съхранение на отпадъци на територията на Обогатителен комплекс на "Елаците-мед" АД с. Мирково"

Прочети.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.