Обявление № АБУ-2/ 28.05.2020г

Обявление № АБУ-2/ 28.05.2020г. за одобрена заповед № 140/ 27.05.2020г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 67636.66.678, 67636.66.677, 67636.66.676 в землището на с. Смолско, община Мирково

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.