Заповед № 218/ 10.08.2020г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП

Заповед № 218/ 10.08.2020г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП - план за застрояване в ПИ с идентификатор 03842.61.11 по КККР на с. Бенковски.

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.