Съобщение до заинетересованите лица и общественост за инвестиционно предложение

Съобщение до заинетересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за Изграждане на силозно стопанство за съхраняване на фуражи към животновъдна ферма на ЗП Борис Йотин находящ се в ПИ с идентификатор 48324.197.9 по КККР на с. Мирково.

Прочети.

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.