Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение - 08.12.2020

Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение: „Изграждане на въздушен електропровод 20 kV АС 3х50 mm2 за външно електрозахранване на кариера за добив на доломити от находище „Миал”община Мирково, Софийска област” с възложител „Елаците-мед АД” с. Мирково.

Прочети!

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.