Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционното предложение - 10.12.2020

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционното предложение за „Изменение на инвестиционно предложение за добив и първична преработка на медно-порфирни и златосъдържащи руди от находище „Елаците”,Софийска област до 2031г.” с възложител „Елаците-мед АД” с. Мирково.,общ.Мирково,обл. Софийска

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.