Съобщение относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) възложител „БИ КЕЙ ВИЛИДЖ МИРКОВО” ЕООД

Съобщение относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Уличен водопровод за ПИ с идентификатор 48324.12.99, местност „Ортова” (Садов хан), в землището на с. Мирково” с възложител „БИ КЕЙ ВИЛИДЖ МИРКОВО” ЕООД, засягащ ПИ с идентификатори 48324.12.94; 48324.12.107; 48324.12.108; 48324.12.109; 48324.13.25; 48324.89.9; 48324.107.42; 48324.107.43; 48324.107.47

Съобщение

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.