Обявление АБУ-10/ 04.08.2021г. за изработен ПУП- план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 УПИ V-381, кв. 33

Обявление АБУ-10/ 04.08.2021г. за изработен ПУП- план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 УПИ V-381, кв. 33 /ПИ с идентификатор 67636.316.241, 67636.316.242, 67636.316.240, 67636.316.189 и 67636.316.270 / и образуване на нови УПИ XII-390 и УПИ IV-389 по плана на с. Смолско

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.