Съобщение за одобрен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Оборотна деривация от цех ВХС до обогатителен комплекс „Елаците”

Съобщение за одобрен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Оборотна деривация от цех ВХС до обогатителен комплекс „Елаците”- участък от водна кула 2 до цех МФЦ- втори етап – „Ново трасе от резервоарите за оборотна вода до водна кула 2”” с възложител „Елаците-мед” АД, с. Мирково, община Мирково

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.