Обявление № АБУ-12/ 10.11.2021г. за изработен ПУП

Обявление № АБУ-12/ 10.11.2021г. за изработен ПУП –парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на Базова станция „SFO 0397.A000-Тантал”” с възложител „А1 Тауърс България” ЕООД., находящ се в ПИ с идентификатори 48324.162.16, район на „Елаците-мед”АД, с. Мирково, община Мирково, засягащи поземлени имоти с идентификатор 48324.163.1 и 48324.162.17.

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.