Обществена поръчка с предмет: "Развиване на интегриран туризъм в община Мирково"

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА “а” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: "Развиване на интегриран туризъм в община Мирково"

1.    Доставка на оборудване за туристически център.
2.    Разработване на интернет страница.
3.    Разработване на стратегия за интегриран туризъм.
4.    Макети на туристически обекти.
 
Прикачени документи:

2012-09-05

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.