Меню  

   

WiFi4EU  

   
   

Разработени и съгласувани проекти, чакащи отваряне на програми за прием

 

Име на проекта

"Рехабилитация на общински път SFO 1431 /I-6 Долно Камарци - Пирдоп/,находящ се в землището на с.Мирково, Община Мирково"
Музей за археологическа и етнографска експозиция "Мирково - вчера и днес"
Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Смолско община Мирково
Реконструкция водопроводна мрежа на с.Буново община Мирково

Реконструкция водопроводна мрежа на с.Каменица община Мирково

 „Създаване на Е-музей на богатото историческо и културно минало, на целите за създаване на общо бъдеще на културно и туристическо наследство в рамките на трансграничния регион” 

ОДЗ “Дора Габе” село Мирково, община Мирково 

Рехабилитация и възстановяване на улични отсечки в село Мирково улица “Райна Княгиня”, улица “Иванчо Зографа”, улица “Неделчо Бончев” и улица “Васил Левски”

 “Пречиствателна станция за битови и канализационни води на село Буново”

Рехабилитация и възстановяване на пътни участъци SF03434IV – 80137 /III – 6006/ с. Бенковски

Рехабилитация и възстановяване на пътен участък SFO 3433 IV-60030/III/ с.Смолско

Рехабилитация и възстановяване на пътен участък : SFO 1430 IV-60035/ I-6,Долно Камарци – Пирдоп /Буново/I-6/, с.Буново

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.