Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Мирково за 2023 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

Председателят на Общинския съвет Мирково

Ви кани на публично обсъждане на

Отчета за изпълнението на бюджета на Община Мирково за 2023 г.,

което ще се проведе на 28.06.2024 г. /петък/ от 10:00 часа

в Конферентна зала № 1, находяща се в сградата

на Общинска администрация Мирково.

 

Отчетът е публикуван на официалната интернет страница на

Община Мирково – www.mirkovo.bg

Покана

Материали

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.