Заповед

 
ЗАБРАНЯВАМ:


 Използването на всякакъв вид пиротехнически средства и изделия, които при провеждане в действие създават светлинен, звуков, димен, газоотделящ, движещ или гърмящ ефект като пиратки, бомбички и други, реално представляващи опасност за живота, здравето и сигурността на гражданите на обществени места.

 При установяване на нарушенията, свързани с неспазването на настоящата заповед, от граждани, то същите ще бъдат сакционирани  съгласно разпоредбите на горепосочените нормативни актове.

 Контрол по настоящата заповед възлагам на служители на РПУ-Пирдоп, обслужващи Община Мирково.

 Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на обществеността- за сведение и изпълнение.

 
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО

2012-12-03

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.