Заповед

ЗАБРАНЯВАМ

Достъпа и ползването по предназначение на обществена сграда, находяща се в УПИ XIV-697, кв. 93 по плана на с. Мирково, собственост на Община Мирково и ПК "Пчела", поради опасност от самосрутване.

Заповед №155 / 04.06.2013 г. -  изтегли

2013-06-05

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.