Обява

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

Приканваме Ви да присъствате на “Първа копка”, поставяща начало на изпълнението на проект “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”, включващ изграждане на етнографски център на открито, състоящ се от покрита сцена и прилежащ „площад“. Проектът е финансиран по Договор № 23/313/00164 от 19.11.2012 год., сключен между Община Мирково и ДФ “Земеделие”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

Тържественото откриване на обекта ще бъде на 13.06.2013 год. /четвъртък/ от 10:00 часа в местността „Бърдо“ (игрището).

ОБЩИНА МИРКОВО


2013-06-12

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.