Покана

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
ЗА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД
ПО ПРСР 2007-2013 г. – МЕРКИ 121, 122 И 123,
ВЪВ ВАШИЯ ГРАД
•Какви са възможностите за финансово подпомагане
на Вашия одобрен проект по ПРСР 2007-2013 г.?
•Как да получите улеснен и бърз достъп
до кредити и банкови гаранции?
•Как да се възползвате от гаранционната схема на
Националния гаранционен фонд
по мерки 121, 122 и 123 от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.?
•Кои банки са акредитирани от
Националния гаранционен фонд
за осъществяване на гаранционната схема по
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.?
Заповядайте на среща за разясняване на възможностите
за кредитиране от търговски банки чрез гаранция от
Националния гаранционен фонд на
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
на следната дата:
•11 февруари 2014 г. от 11:00 часа в хотел
„Бест Уестърн Плюс Бристол”, гр. София, бул. “Христо Ботев” 69
ВХОДЪТ Е БЕЗПЛАТЕН

 изтегли

2014-02-07

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.