Покана

ПОКАНА

 На 14.02.2014 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 31-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.


ПОКАНА

 На 10.02.2014 г. /понеделник/  от 8,30 часа, във връзка с насроченото на 14.02.2014 г.  31-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.


ПОКАНА

  На 10.02.2014г. /понеделник/  от 14,00 часа, във връзка с насроченото на 14.02.2014г  31-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.


ПОКАНА

 На 10.02.2014г. /понеделник/  от 15.00 часа, във връзка с насроченото на 14.02.2014 г.,  31-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.


ПОКАНА 

 На 11.02.2014г./вторник /  от 14,00 часа, във връзка с насроченото на 14.02.2014 г.  31-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

2014-02-07

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.