В Община Мирково ентусиазирани да продължат работата по проекти и през новия програмен период

 

 На информационна среща в община Мирково екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ-София) представи оперативните програми, които ще функционират пред новия програмен период 2014-2020 г. На срещата присъстваха представители на местната администрация, бизнеса, неправителствени организации, образователни институции, медии. Те бяха запознати с мерки в техните сфери, които ще получат европейско финансиране за новия седемгодишен период. Присъстващите изразиха готовност и ентусиазъм за разработване на проекти, а представителите на ОИЦ-София подчертаха готовността си да подпомагат работата по всяко добро проектно предложение. Представена беше и нормативната база, касаеща новия програмен период 2014-2020 година, както и бъдещи инициативи на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България.

 Събитието в община Мирково е част от цикъл информационни срещи на тема „Представяне на новия програмен период 2014-2020 г.“, каквито ОИЦ-София провежда във всяка от общините на Софийска област.

Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 изтегли

2014-03-09

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.