Покана

ПОКАНА

На 27.03.2014 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 32-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

ПОКАНА

На 24.03.2014г. /понеделник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 24.03.2014г. /понеделник/ от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 24.03.2014г. /понеделник/ от 16:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по предотвратяване и установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 25.03.2014г. /вторник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 25.03.2014г. /вторник/ от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

2014-03-21

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.