Покана

 Уведомяваме Ви, че Национална агенция по приходите /НАП/ провежда разяснителна кампания сред данъкоплатците и осигурителите по повод деклариране и плащане на данъци и осигуровки.

 В община Мирково ще бъде проведена работна среща с представители на НАП на 10.04.2014 г. /четвъртък/ от 11:00 ч. в Конферентна зала 2, сграда на общината с.Мирково.

 Предвид гореизложеното, в случай че темата представлява интерес за Вас, Ви приканваме за участие в работната среща.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МИРКОВО

2014-04-09

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.