СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА МИРКОВО

 На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД за Инсталация за производство на тухли, площадка с. Мирково, изпълняваща дейност, съгласно т. 3.5 от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 т. за денонощие и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 кубични метра и с плътност на подреждане за една пещ над 300 килограма/кубичен метър.“ Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 30.10.2014г. до 30.11.2014г. в:

  1. Сградата на Община Мирково, с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ №35, ет. 2, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

 За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;
Мария Узунова Лалова – Еколог, Община Мирково, тел.: 0885329941.

2014-10-30

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.