Покана

ПОКАНА

 На 18.11.2014 г. /вторник/ от 16:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала №1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 41-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

ПОКАНА

 На 14.11.2014 г. /петък/ от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 18.11.2014 г., 41-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

ПОКАНА

 На 14.11.2014 г. /петък/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 18.11.2014 г., 41-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

2014-11-12

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.