Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ обект №1605

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1605, подотдел: 129 „в“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.